Kompetencje

Wysokie kwalifikacje, silna motywacja i długoletnie doświadczenie wyróżniają naszych pracowników.


Spektrum kompetencji technicznych naszych informatyków obejmuje prawie wszystkie obszary IT, które można znaleźć w programach zarządzania na rynku ubezpieczeń. Języki programowania takie jak: Java, C/C++, C# czy Delphi, różne serwery aplikacji oraz bazy danych SQL są wykorzystywane w naszej codziennej pracy. W zależności od wymagań projektu lub zlecenia dotyczącego utrzymania stosowane są optymalne techniki.

Jeżeli chodzi o całościowe opracowanie nowych rozwiązań czy refaktoryzację istniejących systemów jesteśmy dla Państwa odpowiednią firmą.

Java HTML 5 CSS 3 C++